АГРОЕКОЛОГИЯТА-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕВРОПАУченици от ПГ по МСС гр. Разлог участват в проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”, в Marina di Massa, Италия. Нашите възпитаници работят в реална работна среда във ферми със затворен цикъл на производство. Продукцията, която са произвели вчера,днес продават на пазара. Обслужват доволни клиенти и те самите са удовлетворени от труда си.

АГРОЕКОЛОГИЯТА-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕВРОПА
Ученици от ПГ по МСС гр. Разлог участват в проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”, в Marina di Massa, Италия. Нашите възпитаници работят в реална работна среда във ферми със затворен цикъл на производство. Продукцията, която са произвели вчера,днес продават на пазара. Обслужват доволни клиенти и те самите са удовлетворени от труда си.