Бъдещето на меда в България

На 24.03.2022 се проведе семинар на тема „Светът на пчелите и иновативни технологии в пчеларството“. Встъпителната част на лекцията беше представена от д- р Елица Петрова, учител в ПГ по МСС. На учениците бяха разяснени основни термини и факти за пчелите, йерархията в пчелния кошер и ролята на всяка пчела в пчелното семейство. Гост- лектор беше г- н Георги Стоилов, мениджър „Логистика“ в „Бии Смарт Технолоджис“ АД. Той представи на учениците иновативните технологии в пчеларството, които са били разработени с много професионализъм и любов към пчелите. По време на семинара г- н Стоилов разказа историята на фирмата, тяхното начало и успешното им сътрудничество с НАСА, както и за инициативата „Осинови кошер“, която придобива все по- голяма популярност. Тя цели подпомагане на българските пчелари в начинанието им да произвеждат истински мед, както и увеличаване на медоносните растителни видове. Г- н Стоилов отбеляза важността на професиите, които се изучават в ПГ по МСС- „Фермер“ и „Агроеколог“. На края на срещата страните си пожелаха и обещаха още бъдещи срещи и съвместни проекти.