Всяка година на 22 април се отбелязва Световния ден на Земята. Тази Земя, която ни храни, ни е хранила и ще ни храни за напред, а ние сме хората,които сме свързани с нея.

Всяка година на 22 април се отбелязва Световния ден на Земята. Тази Земя, която ни храни, ни е хранила и ще ни храни за напред, а ние сме хората,които сме свързани с нея.
Учителите и учениците от ПГ по МСС, също сме съпричастни към този ден.
Проведоха се състезания в редица области. Празника продължи с презентация в многофункционалната зала. Наградени бяха участниците завърнали се от Италия по проект на програма Еразъм+. Г-жа Р. Чолакова изнесе презентация на тема ,, Дуално обучение в Германия “ . Директора на училището г-жа Т. Динчева връчи грамоти на достойно представилите се участници в националното състезание ,,Млад фермер“.