В седмицата на гората учениците от ПГ по МСС – гр . Разлог взеха участие в проект на ДГС – Разлог за залесяване на участък в местността „Раковица“.

В седмицата на гората учениците от ПГ по МСС – гр . Разлог взеха участие в проект на ДГС – Разлог за залесяване на участък в местността „Раковица“.
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване природнозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите Югозападна България.