Дневно разписание на провеждане на часовете в ПГ по МСС гр.Разлог в условията на обучение от растояние считано от 30.11.2020 г.