Днес в ПГ по МСС беше представен интерактивен урок на тема „Съвременни приложения на електромагнитните вълни“. Госпожа Ганджова и учениците от десетите класове запознаха съучениците си с темата чрез интереси опити и демонстрации.