Днес 12 декември 2022г в ПГ по МПС се проведе информационна среща в чест на Международния ден на доброволеца

Днес 12 декември 2022г в ПГ по МПС се проведе информационна среща в чест на Международния ден на доброволеца (отбелязван през декември). Ученици от 8, 10 и 11 клас се включиха в обучението. Те се запознаха с историята на доброволчеството в България, принципите и същността му. Разделени по групи учениците размишляваха върху въпроси: „Ако за един ден бях супергерой какво бих променил?“ , а след това разсъждаваха и за начините по които могат да бъдат полезни на общността.