„Живот в хармония с природата – Аз живея здравословно“


„Живот в хармония с природата – Аз живея здравословно“, бе темата на днешния открит урок, в който учители и ученици посетиха биоферма „Моравско село“. Целта на мероприятието бе изграждане на положително отношение на децата към здравословния начин на живот. Учениците представиха презентация и запознаха останалите с препоръките за здравословен избор на храни и пирамидата за здравословно хранене. Лекция по темата беше изнесена и от госпожа Здравка Смилянова. Учениците имаха възможност да опитат био продукти от фирмата и сами да се убедят във вкуса и качеството им.