Започна засаждането на картофите и практиката на учениците в ПГ по МСС

Започна засаждането на картофите. Засажданено на новата реколта селскостопанска продукция се осъществява в часовете по практика. С висок професионализъм и много любов учениците се грижат за насажденията и очакват богата реколта.