Изпит по кат.ТВК в ПГ по МСС гр.Разлог

Уважаеми бивши и сегашни ученици, искаме да обявим ,че поради огромното ви желание удължаваме срока за приемане на документи за явяване на изпит кат.ТвК до 1.06.2023 г.

Необходимите документи са : 

1.Диплом за  завършен 12 клас ;

2. Медицинско свидетелство;

3.Документ за правоспособност за кат.B.