Конференция за Васил Левски

Конференция в памет на Левски

По случай годишнината от обесването на Васил Левски в ПГ по МСС гр. Разлог се проведе конференция на тема „Левски в историята и литературата“, в която участваха учениците от 9а и 10б класове.  Учениците представиха своите изследователски проекти.

Десетокласниците, ръководени от г-жа Бицина, учител по история и цивилизация, проследиха дейността но Васил Левски, разглеждаха исторически документи, свързани с Апостола.

Учениците от 9а клас, заедно с г-жа Росица Чолакова, учител по български език и литература, представиха редица художествени творби, посветени на Васил Левски.

Материалите от конференцията бяха събрани в книга, ръчно изработена от участниците.

Директорът на училището г-жа Татяна Динчева поздрави участниците в конференцията за труда, който са положили в своите изследвания и подчерта, че стремежът към развитие на възпитаниците на гимназията е повод за гордост за ръководството, учителите и родителите на ПГ по МСС гр. Разлог.