„Монтьор на ССТ“

Запознаване на учениците от 8а клас, специалност „Монтьор на ССТ“ в час по Основи на земеделието със земеделската техника на земеделски производител в село Бачево.