На 06.02 се проведе, в ПГ по МСС- гр. Разлог, училищен кръг по „Техническо чертане”. Участие взеха ученици от IX и ХI клас, обучаващи се по професия Машинен оператор.