На 13.11.2020 в 8:00 часа в двора на Пг по МСС ще бъде проведен практичен и теоритичен изпит за придобиване категория Твк.