Нова класна стая грейна в двора на ПГ по МСС

Класна стая на открито изгря в двора на ПГ по МСС, гр. Разлог. На зелените площи бяха поставени пейки, на които учениците да провеждат част от часовете си. Цветната оранжерия постоянно се подобрява, за да бъдат часовете по Агроекология интересни и провеждани в реална работна среда.