„Обмяна на добри практики със ЗПГ „Климент Тимирязев“ -гр. Сандански e темата на проведеното на 18.10.2020г. междуинституционално обучение на учителите от ПГ по МСС гр. Разлог. Педагогическият персонал на училището бе посрещнат от директора – г-н Емил Терзийски и учителите на ЗПГ в гр. Сандански, където се обмениха идеи за повишаване на образователния процес в двете сродни училища.