Откриване на Реновиран Физкултурен салон в ПГ по МСС гр.разлог

Като празник може да се определи днешното тържествено откриване на реновирания физкултурен салон в ПГ по МСС. С грижа към своите възпитаници и с голям ентусиазъм училището обнови 50-годишния физкултурен салон. Поздрав отправиха и малчуганите от ОДЗ „Елиза Астинова” . Г-жа Динчева, директор на ПГ по МСС, поздрави присъстващите и откри новата придобивка, която грейна пред ученици, учители и гости на училището. Проведоха се демонстрации на образователни спортни игри от ученици в ПГ по МСС, ръководени от учителя по физическо възпитание – Димитър Падарев