Открит Урок в Реална среда

На 08.12.21 г. група ученици от 11а клас, специалност Металорежещи машини в ПГ по МСС, посетиха „МХТБ АД“, гр. Разлог. Там те се запознаха и работиха в реална работна среда. Учениците приложиха на практика знанията си като работиха над детайли, които са част от производството на фирмата.