Открит урок С учениците от 11А клас,2група и 9А клас- 2 група по специалност: Металорежещи машини, професия:Машинен оператор

            На  09.12.2021г. учениците от ПГ по МСС гр.Разлог 11А клас,2група с преподавател- инж.Мария Манушкина и 9А клас- 2 група преподавател-инж.Иван Палев.По специалност: Металорежещи машини,професия:Машинен оператор , посетиха „КС Метал“-ЕООД с.Баня. Където се проведоха часовете по учебна практика в реална производствена среда по седмично разписание, както следва. Запознаване на учениците с производствената  среда и детайлите които произвежда машиностроителният  цех.