Повишаването на квалификацията на учителите е приоритет и необходимо условие за качествено образование в ПГ по МСС гр. Разлог. Следвайки календара за квалификационна дейност на ПГ по МСС гр. Разлог, учителите от училището проведоха обучение на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обуение“ с лектор г-жа Людмила Дерменджиева, директор на I ОУ „Св св. Кирил и Методий“- гр. Гоце Делчев.