Поредна среща преди заминаване на групата по „Еразъм +“

Днес, 19.04.2022 в ПГГ по МСС -гр. Разлог се проведе среща с ученици и родители , по ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-00000915 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”.