Посещение В ПГ По МСС На ПремиераБ. Борисов,Министъра На Образованието К.Вълчев,Евродепутата А.Новаков И Кмета На Община Разлог Инж.К.Герчев

Министър-председателят на Р България
Бойко Борисов днес посети Разлог
С изключителна гордост, днес в едно от най-модерните училища в България – Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Разлог, посрещнахме премиера Бойко Борисов, министъра на образованието Красимир Вълчев, зам.- министъра на регионалното развитие Николай Нанков и евродепутата Андрей Новаков.
Заедно с директора на Професионалната гимназия по механизация на селеското стопанство – Разлог, Таня Динчева представихме добрите инвестиции в училището – в технологии, техника, училищна база, както и съобразяване на учебните програми и специалности с изискванията на съвременноста.
Запознах премиера и министрите с постиженията и модернизирането на всички училища и детски градини в община Разлог.
Министър-председателят подчерта значението на новите специалности на училището за реализацията, както и съвременната училищна база на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство, и пое ангажимент, заедно с министъра на образованието, да ни подпомага в по-нататъшното развитие и модернизиране на училищата и училищната база в община Разлог.
Поставих пред премиера въпросите за по-нататъшно модернизиране на училищните бази и детски градини в община Разлог и за съдействие, относно:
– Изграждане на физкултурния салон на училището в село Баня;
– Саниране на училищната сграда в село Елешница;
– Модернизиране на детската градина в село Елешница;
– Ремонт на физкултурния салон на училището в село Бачево;
– Саниране на сградата на училището в Горно Драглище .
С особено внимание поставих проблема за осигуряване на нов рентген на МБАЛ Разлог, който, в условия на пандемия, се натоварва много и трудно отговаря на потребностите ни.
Премиерът и министрите изразиха удовлетворението си от развитието на община Разлог и как в партньорство институциите могат да се решават значими човешки проблеми.
Искрено благодаря на премиера Бойко Борисов и на целия екип на правителството за подкрепата и разбирането, което като кмет срещам при разрешаването на всеки проблем, свързан с развитието на община Разлог.
Убеден съм в доброто и ползотворно сътрудничество и занапред.
Красимир Герчев,
кмет на община Разлог