Посещение на Пирин пелет

В свободното си време учениците, които живеят в общежитието на ПГ по МСС, бяха ангажирани с интересно занимание – посещение на фабрика за пелети ПИРИН ПЕЛЛЕТ ЕООД. Там учениците проявиха интерес и се запознаха с производствения процес. Целта на ПГ по МСС е възпитаниците да се запознаят с новите производства в района.