Посещение на ученици от ПГ по МСС гр.Разлог по проект „Ученически практики 2“

Учениците от групите на г-жа Манушкина,г-н Джолев и г-н Палев по проект „Ученически практики 2“ посетиха машиностротелният цех в гр.Гоце Делчев ИНМАК.