ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VIII А КЛАС В МХТБ АД – ГР. РАЗЛОГ

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VIII А КЛАС В МХТБ АД – ГР. РАЗЛОГ
На 27.01.2023, учениците от VIII а клас от ПГ по МСС – гр. Разлог посетиха МХТБ – гр. Разлог и двата цеха- „БЕКЕР“ и Цех „Металорежеща обработка“. Учениците разгледаха машините – струг с ЦПУ и фрези. Запознаха се с технологичните процеси при изготвяне на различни детайли, произвеждани в МХТБ- гр. Разлог.