Посещение на ЮЗУ „Н.Рилски“ гр.Благоевград

Учениците на ПГ по МСС , г-жа Татяна Динчева- директор и г-н Димитър Марков учител по Информационни технологии, посетиха Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Н.Рилски“ гр.Благоевград.На среща с декана на факултета доц.д-р Елена Каращранова, проф.д-р Даниела Тупарова-преподавател във факултета по информатика и информационни технологии и програмиране.Нашите ученици се обучаваха на програма за програмиране на тема „Програмирането в биоземеделието, от градината до кухнята“.Във вид на игра, учениците се запознаха с новостите във връзката между програмиране и биоземеделие.