По повод Денят на Земята– 22 април, в ПГ по МСС гр. Разлог се проведе състезание „Майсторско управление на трактор”

По повод Денят на Земята– 22 април, в ПГ по МСС гр. Разлог се проведе състезание „Майсторско управление на трактор”.