ПРАЗНУВАНЕ НА 22 СЕПТЕМВРИ В ПГ по МСС

На теб са ти останали длъжници

поетите на всички времена…

От огъня на твоите зеници

са пламвали сърца и знамена.

А ти гориш – безименен и скромен.

От теб животът става по-красив.

Не ти е нужен паметник огромен,

щом гледаш с погледа на всеки жив.

На теб са ти останали длъжници

поетите на всички времена…

Догаряли са твоите зеници-

на другите дарили светлина.

Затуй наместо паметник гранитен,

ти в спомените наши си изгрял.

И всеки помни по един учител –

из стръмното ръката му подал.

Х. Харалампиев