Прибиране на реколтата 2021/2022 г в ПГ по МСС

УСПЕШНО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТА 2021 Г.
За всеки фермер прибирането на реколтата е трудоемко, но и удовлетворяващо. След дълъг период на растеж и развитие най-накрая пожъваме това, което е засято. Моментът за прибиране е важен, от него зависи количеството и качеството на продукцията.
☀️В днешния слънчев ден учениците от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство- гр. Разлог сполучливо прибраха своята реколта от картофи.