Придобиване на свиделство ТВК

Уважаеми ученици ,

До 30.06.2023 г. желаещите да се явят на изпит за придобиване на кат.ТВК могат да подават документи в ПГ по МСС гр.Разлог.Необходими са следните документи за кандидастване: Диплома за завършен 12 клас, Свидетелство за Управление на МПС , медицинско от личен лекар и копие на лична карта.