Световен ден на Рециклирането

Световният ден на рециклирането вдъхнови учителите и учениците от ПГ по МСС да дадат нов живот на неизползваемите предмети от бита. Възпитаниците подредиха красива изложба, в която показаха своята креативност и ангажираност към проблемите свързани с опазването на околната среда. Екологичното възпитание и образование е важна част от учебния процес в ПГ по МСС и стимулира учениците към сериозно и отговорно отношение към тези проблеми.