Седмица на град Разлог Ученици от гимназията посетиха музея и се докоснаха до славната история на нашия град.Колективът на ПГ по МСС благодари на г-жа Христина Манова и на г-н Илия Тантилов за отделеното време и невероятната презентация.