ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

СПЕЦИАЛНОСТИ

"АГРОЕКОЛОГИЯ" Професия - Агроеколог

Акроекологът е една от най-значимите професии в съвременното стопанство, защото играе роля за опазване на околната среда. Завършилите могат да се реализират като :
-специалисти в държавни и частни фирми по използване на земните ресурси- почва, вода,животни и растения;
-специалисти в общински и областни служби в земеделието;
-производители и преработватели на биологична продукция

Фермер-производител на селскостопанска продукция

Модерна професия с възможност за кариера в селското стопанство в България и чужбина.Завършилите могат да развиват:
-агротуризъм;
-социални и зелени проекти;
производство и реализация на биопродукти.
Обучаващите се в тая професия получават трета степен на професионална квалификация.

Машинен оператор-металорежещи машини

Бъдещи програмисти, оператори, конструктори в съвременни машиностроителни фирми.Завършилите получават 3та степен на професионална квалификация и отлична подготовка а работа с машини с цифрово програмно управление.

Монтьор на селскостопанска техника

Създаваме висококвалифицирани специалисти, които могат :
– да извършват всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция;
-да се реализират като монтьори на ДВГ;
-да управляват и ремонтират автомобили , трактори , комбайни и друга земеделска техника ;
-да работят и развият собствен бизнес, свързан с планиране и организиране на техническата потдръжка на машинно-тракторния парк.

Монтьор на автомобилна и селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство“ж.Учениците получават втора степен на професионална квалификация, правоспособност за управление на моторно превозно средство кат. В“, Т“,“Твк“.”С” Те могат да се реализират професионално в ремонтни бази, животновъдни ферми и селскостопански сдружения както в България, така и в страните от ЕС.

Професия Фермер“, специалност Производител на селскостопанска продукция“- обучаващите се в тази професия получават трета степен на професионална квалификация, правоспособност за управление на моторно превозно средство кат. В“, Т“,“Твк“,”С”. Това са успешните български земеделски производители, поставили знания и опит в основите на перспективен бизнес. Нов учебен автомобил „Volvo” допълни богатата материална база на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство. От тази учебна година учениците ще се обучават освен за водачи категория В и Твк, така и категория С.

Възпитаниците на гимназията бяха възхитени от новата придобивка, защото ще им даде възможност за успешна професионална реализация в бъдеще, тъй като ще бъдат правоспособни водачи на лек и товарен автомобил,както и трактор с прикачна земеделска техника.

Заявка за модерно земеделие дава професията Техник- растениевъд“, специалност Растителна защита и агрохимия“. Учениците получават трета степен на професионална квалификация, правоспособност за управление на моторно превозно средство кат. В“, Т“,“Твк“,”С”. Намират реализация като специалисти в земеделски аптеки, консултатнти в земеделски фирми.

Професия Машинен оператор – Обучението се осъществява с модерна техника , нови автомобили, трактори и земеделска техника, собственост на гимназията.Машинният оператор може да извършва машинна обработка на конструкционни метални и неметални материали чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване, да настройва, управлява и поддържа металообработващи машини, да избира, подготвя за работа и използвa по предназначение работни и измервателни инструменти, да ползва техническа и технологична документация. Машинният оператор има възможност да работи в малки и големи държавни и частни машиностроителни предприятия, в ремонтни работилници, складови стопанства за метали, резервни части, инструменти, машини и съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.