Трифон Зарезан в ПГ по МСС гр. Разлог

Вино и любов, събрани в два празника, но обединени от една истина, дошла от древни времена:
„Няма любов без вино и няма вино без любов“.
На 14.02.2023 г. Денят на лозаря – Трифон Зарезан, учениците от ПГ по МСС – гр.Разлог, участваха с вълнение в ритуала по зарязването на лозя.
В този специален ден пожелаваме на всички здраве, обич и сполука!