Урок с презентация на тема: „ТОКСИЧНОСТ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ“ И „ИЗМЕРВАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВО“.

            На 08.12.2021г. от 10.20ч./голямо муждучасие/  и  4 учебен час с 10Б клас  се проведе Комбиниран урок по предмети  „Трактори и автомобили“  и „Математика“ на тема: Измерване разход на гориво и токсичност на отработените газове при автомобили задвижвани с Двигатели с Вътрешно Горене /ДВГ/.При направената презентация бяха засегнати и теми – „Екологосъобразност“ и „Влиянието на токсичните газове върху човешкия организъм и природата“.Решаване на математическа задача: 1/ за определяне разход на гориво при изминати километри и 2/-определяне средна скорост на движение.