ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

УЧЕБНА БАЗА


Всички кабинети в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр. Разлог вече са  обновени . Подменени са чиновете и столовете, поставен е ламинат във всяка класна стая. Учениците се чувстват удобно в тази уютна обстановка, която благоприятства учебния процес. Гимназията разполага и с напълно обзаведен компютърен кабинет. От 2019г. гимназията разполага и с интерактивен кабинет. А от 2020 година – кабинет с 3D принтер. 

С близо милион и четиристотин хиляди ще се обнови базата на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство.

На 14.12.2017г. окончателно бяха подписани договорите между фирмите изпълнители по проекта „Региони в растеж” ОС 3 и директора на ПГ по МСС, гр. Разлог – инж. Иван Аврамов. Предстои закупуването на най-модерните цифово-програмни управляващи металорежещи машини и други на стойност 380 000лв. Целта е да се повиши качеството на професионалното образование по всички специалности, които се изучават в училището. Учениците ще работят с последен модел технически средства и ще се усъвършенстват като отлични специалисти.

Обновяването на сградите в гимназията обхваща саниране на главния корпус, общежитието и физкултурния салон. Ще бъдат подновени покривните конструкции на сградите в училището, ще се ремонтират кабинети и работилници. Кухненското оборудване ще бъде изцяло подновено за нуждите на училищния стол.

С този проект Професионална гимназия по механизация на селското стопанство ще се превърне в едно от най-модерните и отлично оборудвани училища в региона. Ще се обучават квалифицирани специалисти, подготвени да работят с най-новите технологии по професиите – машинен оператор, фермер, монтьор на ССТ, растителна защита и агрохимия. Те ще получат успешна професионална бъдеща реализация.

Автосимулатор

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство с най-нова придобивка – автосимулатор с реални размери за учебна цел.
Автосимулаторът е безплатен за учениците от гимназията. Първите стъпки по управление на автомобила на автосимулатора дават увереност при курсистите и допринасят за по-добро адаптиране към реалните условия за управление. Автосимулаторът разполага с много уроци, режими и симулации на управление:

 Базови упражнения, като тръгване, спиране, заобикаляне на препятствия, превключване на предавките от низходящ и възходящ ред.

– Режим на управление на полигон включително и паркиране на заден ход.
– Управление извън населено място, по автомагистрала, лоши пътни условия и управление в градска среда.
Автоинструкторите в областта споделят, че нито една друга автошкола не разполага с тази безценна за обучението на водачите придобивка.