Ученици от ПГ по МСС, гр. Разлог, професия „Машинен оператор“ посетиха КС МЕТАЛ ЕООД, с. Баня