Ученици с отличен успех от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

Ученици с отличен успех от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
12 „а“ клас – класен ръководител Мариана Белчева
Мартин Пармаков
12 „б“ клас с класен ръководител Веселина Калинова
Ивана Кондева и Спасимир Иванов