Учители от ПГ по МСС посетиха международната селскостопанска изложба АГРА 2022.

Учители от ПГ по МСС посетиха международната селскостопанска изложба АГРА 2022. Тази година акцентът беше поставен върху съвременните технологии в земеделието, новото и модерното в тях.