115 години от обявяването на независимостта на България

Днес се навършват 115 години от обявяването на независимостта на България.
На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във
Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на
родината ни и се провъзгласява за цар на Царство България.
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство отбеляза
празника – ученици и учители представиха интересни факти и събития от
българската история.