175 години от рождението на Христо Ботев.

175 години от рождението на Христо Ботев отбеляза ПГ по МСС- гр. Разлог. Учениците представиха презентации за живота и творчеството на видния българин.