24 МАЙ-АБИТУРИЕНСКИЯТ НИ БАЛ В ПГ ПО МСС ГР.РАЗЛОГ