Димитър Марков

СВОБОДНИ МЕСТА ПЛАН-ПРИЕМ 2023-2024 Г.

ПРИЕМ 2023- 2024г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ В ПГ ПО МСС ГР.РАЗЛОГ

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

Монтьор на селскостопанска техника

Механизация на селското стопанство

2

Агроеколог

Агроекология

4

Машинен оператор

Металорежещи машини

4

ПГГ ПО МСС ПРИКЛЮЧВА УЧЕБНАТА ГОДИНА С ДЕСЕТКИ НОВИ ШОФЬОРИ!!!

Учебната година в ПГ по МСС приключва с успешни резултати на курсистите, придобили категория „В”. Възпитаниците на училището , които се обучаваха в курса за придобиване на правоспособност за управление МПС , издържаха изпитите успешно и получиха своите книжки. Новите шофьори благодариха за добрата подготовка, която се осъщестява в училището.
Пожелаваме им безаварийно шофиране по пътищата на България и света!

Отлично представяне на ПГ по МСС на второто издание на земеделския форум „От фермата до твоята трапеза“ – 11.06.2023 г., гр. Сандански.

Отлично представяне на ПГ по МСС на второто издание на земеделския форум „От фермата до твоята трапеза“ – 11.06.2023 г., гр. Сандански. Учениците впечатлиха гостите на форума с красиво аранжирана шатра, в която умело бяха подредили цветя, билки и плодове и зеленчуци, отгледани в цветната оранжерия на гимназията.
Събитието се реализира под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев.