ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство , гр.Разлог е училище с почти 60 годишна история, което непрестанно и упорито се развива, обновява материалната си база и се утвърждава като основно средище на земеделското образование в района.
Това е единственото по рода си училище в областта, което притежава най-доброто оборудване и модерно образователна база.
Специалностите, който се предлагат, са сред най-предпочитаните и предоставят възможност за добра реализация на обучаващите се, а именно :
-монтьор на селскостопанска техника
-фермер
-растителна защита и агрохимия.
-машинен оператор-учениците имат възможност да се докоснат до съвременните технологии и да се научат да работят с машини с цифрово-програмно управление.
Професионалната подготовка се осъществява с помощта на нови машини с цифрово-програмно управление, които отговарят на съвременият стандарт.За нуждите на кормилната практика са закупени 2 нови автомобила и 2 нови трактора, камион за обучение кат.С . На разположение на учениците са и чисто нови прикачни машини, доилен апарат, микроскопи и оранжерия.
Материалната база се обновява и модернизира и от проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостното подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр.Разлог „.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативната програма „Регион в растеж“ 2014-2020 г.
Училището разполага с два автобуса, с които транспортира ученици, които живеят в населени места извън града.
С цел повишаване на ефективността на учебния процес, училището работи върху много проекти, сред които Еразъм +, Твоят час, Ученически практики.Практиките по Еразъм + се провеждат в Италия, в реална работна среда, от която учениците черпят добър опит. Със стремежа си към обновяване училището успява да отговори на предизвикателствата на труда, да подготвя специалисти, които успешно да се реализират по специалността си както в България, така и в чужбина.

Последвайте ни