„SCUOLA NATURA – УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ Освен дейностите, залегнали в работната програма по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”,

 „SCUOLA NATURA – УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА“
Освен дейностите, залегнали в работната програма по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”, учениците от ПГ по МСС – гр.Разлог отделят време за подготовка и консултации върху предстоящите НВО – 10 кл. по БЕЛ и Математика.