VIII„a”клас, II група на учебна практика в КС Метал с.Баня