Възпитателите по ПГ ПО МСС гр.Разлог проведоха занимание на тема “ Шипката-царицата на билките“Учениците представиха презентация,след като участваха в беридба на шипки в училището. Накрая възпитателите и учениците си приготвиха топъл чай от шипки,с който се освежиха и подкрепиха!