ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

НОВИНИ

ОТКРИТ УРОК В ПГ по МСС

На 12.11. 2021 г. учители от ПГ по МСС – гр. Разлог, проведоха открит урок по учебна практика. Те демонстрираха пред своите ученици как се извършва есенно подхранване и зазимяване на дръвчета от овощната градина на училището. Пробуди се интересът и се повиши мотивацията на учениците, които през това време наблюдаваха урока онлайн. Гости на открития урок бяха колеги от общообразователното и професионално направление, както и Директорът на ПГ по МС – госпожа Татяна Динчева.

Днес в ПГ по МСС приключи работата по проект „Равен достъп за деца от уязвими групи.“

Днес в ПГ по МСС приключи работата по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. В който участваха 23 деца, 7 преподаватели и 7 родители. На всички бяха раздадени лаптопи и таблети , който Министерството на Образованието съвместно с Европейския съюз осигури. На всички деца, родители и преподаватели в проекта бяха раздадени и сертификати за завършен курс на обучение за работа с платформата Microsoft Teams  в ОРЕС среда.

 

ПГ по МСС гр. Разлог- “ на Национална кампания „Чиста околна среда- 2021г.“.

ПГ по МСС гр. Разлог- пъстро, дигитално и уютно училище
Магията на есенните багри преобрази двора на ПГ по МСС в прекрасни цветни кътове. В търсене на нови и интересни методи и похвати за учене, ръководството и учителският колектив на ПГ по МСС гр. Разлог превърнаха училищния двор в привлекателно, дигитално и ползотворно място за учениците. Класни стаи сред природата очакват своите възпитаници да се завърнат отново в училище. Идеята е да се провокира интерес по непринуден начин да се усвоява и затвърждава част от учебния материал, да се изгради екологично мислене , да се оформи естетически усет.
С днешната инициатива „Да разсадим здравец в ПГ по МСС“ учителите се обръщат към всички с любов и желание да предизвикат мощна положителна енергия и настроение за здрави и успешни делници!
Цветните класни стаи на открито в ПГ по МСС са част от спечеления проект „Заедно създаваме- класна стая и естествени природни модели на открито“ – „Обичам природата- и аз участвам“ на Национална кампания „Чиста околна среда- 2021г.“.