ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

СЪБИТИЯ

По случай световния ден на Земята – 22 април в ПГ по МСС се проведе състезание по разпознаване на семена.

По случай световния ден на Земята – 22 април в ПГ по МСС се проведе състезание по разпознаване на семена. Класирани бяха:
1 място – Марияна Венкова
2 място – Ася Манева
3 място – Иванка Георгиева

По случай Световния ден на Земята – 22 април, в ПГ по МСС се проведе състезание по заваряване. В него взеха участие ученици от специалността „Металорежещи машини”.

По случай Световния ден на Земята – 22 април, в ПГ по МСС се проведе състезание по заваряване. В него взеха участие ученици от специалността „Металорежещи машини”.

Всяка година на 22 април се отбелязва Световния ден на Земята. Тази Земя, която ни храни, ни е хранила и ще ни храни за напред, а ние сме хората,които сме свързани с нея.

Всяка година на 22 април се отбелязва Световния ден на Земята. Тази Земя, която ни храни, ни е хранила и ще ни храни за напред, а ние сме хората,които сме свързани с нея.
Учителите и учениците от ПГ по МСС, също сме съпричастни към този ден.
Проведоха се състезания в редица области. Празника продължи с презентация в многофункционалната зала. Наградени бяха участниците завърнали се от Италия по проект на програма Еразъм+. Г-жа Р. Чолакова изнесе презентация на тема ,, Дуално обучение в Германия “ . Директора на училището г-жа Т. Динчева връчи грамоти на достойно представилите се участници в националното състезание ,,Млад фермер“.

С хляб започна седмицата на земята ,посветена на Деня на Земята – 22 април в ПГ по МСС-гр.Разлог

С хляб започна седмицата на земята ,посветена на Деня на Земята – 22 април в ПГ по МСС-гр.Разлог. Ученици замесиха в стола на училището хляб с квас по стара българска технология. С много любов го изпекоха и наричаха за здраве и благоденствие, защото хлябът е благословия. Възпитаниците на ПГ по МСС са свързани професионално с най-важната част от човешкия живот- изхранването на хората.