ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

СЪБИТИЯ

Ученици от ПГ по МСС – гр. Разлог с призови места на Националното състезание „Млад фермер“

Трима ученици от ПГ по МСС – гр. Разлог, взеха участие в регионалния етап на Националното състезание „Млад фермер“ в гр.Садово. Надпреварата, организирана от МОН с партньорството на Аграрен университет Пловдив, се проведе през изминалите три дни. Участниците в третия етап за Южна България бяха претенденти от областите Благоевград, София, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кюстендил. Състезателите Мустафа Хаджиоли, Спасимир Иванов и Йордан Угринов, както и техния ръководител г-жа Веселина Калинова, се завърнаха с медали, грамоти и отборна купа. Учениците доказаха, че с желание, усилена работа и екипност могат да се постигнат само успехи! Директора на гимназията г-жа Татяна Динчева поздрави учениците и учителите за постигнатите резултати и им пожела същият успех и на Националното състезание „Млад фермер“ в гр. Ямбол.

 

Посещение на Пирин пелет

В свободното си време учениците, които живеят в общежитието на ПГ по МСС, бяха ангажирани с интересно занимание – посещение на фабрика за пелети ПИРИН ПЕЛЛЕТ ЕООД. Там учениците проявиха интерес и се запознаха с производствения процес. Целта на ПГ по МСС е възпитаниците да се запознаят с новите производства в района.

Бъдещето на меда в България

На 24.03.2022 се проведе семинар на тема „Светът на пчелите и иновативни технологии в пчеларството“. Встъпителната част на лекцията беше представена от д- р Елица Петрова, учител в ПГ по МСС. На учениците бяха разяснени основни термини и факти за пчелите, йерархията в пчелния кошер и ролята на всяка пчела в пчелното семейство. Гост- лектор беше г- н Георги Стоилов, мениджър „Логистика“ в „Бии Смарт Технолоджис“ АД. Той представи на учениците иновативните технологии в пчеларството, които са били разработени с много професионализъм и любов към пчелите. По време на семинара г- н Стоилов разказа историята на фирмата, тяхното начало и успешното им сътрудничество с НАСА, както и за инициативата „Осинови кошер“, която придобива все по- голяма популярност. Тя цели подпомагане на българските пчелари в начинанието им да произвеждат истински мед, както и увеличаване на медоносните растителни видове. Г- н Стоилов отбеляза важността на професиите, които се изучават в ПГ по МСС- „Фермер“ и „Агроеколог“. На края на срещата страните си пожелаха и обещаха още бъдещи срещи и съвместни проекти.

 

 

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА

ОТБЕЛЯЗВАНЕ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 💧🌎

Паркови експерти проведоха открит урок с ученици от ПГ по МСС -гр. Разлог. Учениците научиха за скритото богатство – подземните води и как да ги предпазваме от замърсяване!

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Тазгодишната тема на събитието е „Подземни води – да направим невидимото видимо”.
Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.
Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.
Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.
#WorldWaterDay #GroundWater #NPPirin #СветовенДенНаВодата #НППирин

Световен ден на Рециклирането

Световният ден на рециклирането вдъхнови учителите и учениците от ПГ по МСС да дадат нов живот на неизползваемите предмети от бита. Възпитаниците подредиха красива изложба, в която показаха своята креативност и ангажираност към проблемите свързани с опазването на околната среда. Екологичното възпитание и образование е важна част от учебния процес в ПГ по МСС и стимулира учениците към сериозно и отговорно отношение към тези проблеми.