ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

СЪБИТИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VIII А КЛАС В МХТБ АД – ГР. РАЗЛОГ

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VIII А КЛАС В МХТБ АД – ГР. РАЗЛОГ
На 27.01.2023, учениците от VIII а клас от ПГ по МСС – гр. Разлог посетиха МХТБ – гр. Разлог и двата цеха- „БЕКЕР“ и Цех „Металорежеща обработка“. Учениците разгледаха машините – струг с ЦПУ и фрези. Запознаха се с технологичните процеси при изготвяне на различни детайли, произвеждани в МХТБ- гр. Разлог.

Училищно състезание по канадска борба.

В ПГ по МСС гр. Разлог се проведе училищно състезание по канадска борба. Ученици от различни класове мериха сили в оспорвани двубой.Със златни медали бяха наградени: Иво Рашев, Илиян Прангов.Отлично се представиха и – Николай Стоянчев, Николай Костов, Ради Емилов,Веселин Захариев.