ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

СЪБИТИЯ

2-ЮНИ ДЕНЯТ НА БОТЕВ

Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България се отбелязва всяка година на 2 юни.
Сигналът на сирените в цяла България точно в 12:00 часа възвестява нашите признателност и почит към делото на този велик българин: революционер, поет и публицист, и към всички, отдали живота си за Родината.
По случай 2 юни учениците от ПГ по МСС гр . Разлог се включиха отбелязването на тази паметна дата в българската история. Всеки един от тях с нескрита гордост и вдъхновение представи своя прочит към безсмъртното дело на Христо Ботев.

Ученици с отличен успех от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

Ученици с отличен успех от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
12 „а“ клас – класен ръководител Мариана Белчева
Мартин Пармаков
12 „б“ клас с класен ръководител Веселина Калинова
Ивана Кондева и Спасимир Иванов